dostava cvijeća

Pogledajte proširenu ponudu buketa i aranžmana sa dostavom za Zagreb i okolicu u našoj novoj internet cvjećarnici - www.cvjecarnicaljubica.com

Kontakt podaci

  • Telefon:
  • +385 91 200 45 48
  • podaci firme:
  • TILL TRADE d.o.o.
   Balokovićeva 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • žiro račun:
  • 2340009-1100045805
   Privredna banka Zagreb d.d., 10 000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia
  • IBAN:
  • HR8623400091100045805
  • OIB:
  • 33663262662
  • Porezni broj:
  • HR33663262662
  • MBS:
  • 080365046
  • Broj rješenja o upisu tvrtke u sudski registar:
  • Tt-12/1875-3
   Trgovački sud u Zagrebu
kontakt podaci .vcf card
(koristiti Save target as / Save link as...)